ACG Accent

Kund: ACG Accent
Projekt: Film produktion
Kategori: Film
Datum: 2023-06

Beskrivning:
ACG Accent hjälper kunder, inom framförallt textil-, sport- och klädindustrin, med produktmärkning i form av bland annat tryck, etiketter och paketering. ACG Accent lutar sig mot egen världsledande forskning, smidig logistik och en mycket kunnig kundservice. Dessutom har de branschens bästa modell för e-handel och ett stort engagemang i miljöfrågor. 

EU har initierat den gröna given (the Green Deal på engelska) för att nå klimatneutralitet 2050. Den innefattar många delar, varav en är en heltäckande och sektionsövergripande strategi för en mängd olika områden. Ett par av dem är exempelvis industri, miljö och transport.

För ett textilföretag eller varumärke innebär delar av strategin att varje produkt som släpps på marknaden ska uppfylla specifika krav på till exempel återvunnet innehåll, miljömässigt fotavtryck och effektivt utnyttjande av resurser med mera. Detta involverar hantering av enorma mängder data.

Med den senaste teknologin och egen utvecklingsavdelning är ACG väl förberedda för att samla, lagra och överföra nödvändiga data som krävs för att fungera som en one-stop-shop lösning för våra kunder.

Honest får det fina uppdraget att skapa en förklarande film för att kunderna på ett enkelt sätt ska förstå hur ACG kan hjälpa dem med den omfattande resan mot The Green deal.

Dela:

© 2024 Honest Communication

This website collects cookies to deliver better user experience